Rozlišení

Je-li to možné, vždy je vhodnější pokud loga, texty a obrazce zůstanou ve vektorové grafice, tím dosáhneme nejvyšší kvality. V případě bitmapové grafiky se rozlišení určuje podle pohledové vzdálenosti pozorovatele od pozorované plochy. V zásadě platí, čím větší plocha, na kterou se díváme, tím menší bude její rozlišení. Předměty, které bereme do rukou (letáky, samolepky, magnetky) potřebují 300 DPI, naopak billboard má rozlišení pod 100 DPI.

Produkty ukázka