CNC fréza

Řezací stroj - Kongsberg XN. Jde o finišovací zařízení k řezání jak deskových tak rolových materiálů o maximálním rozměru až 2x3 m. Technologie řeže materiál do různých tvarů dle ořezové cesty.

K řezání měkkých materiálů má vlečný nůž. Pro pevné materiály slouží fréza. Rylovací kolečko je možné použít v jednom kroku s dalším nástrojem. Automatická řezačka – FOTOBA XLD 170 Technologie řeže rolový materiál do pravoúhlých formátů. Slouží pro zpracování velkých sérií při vysoké rychlosti řezaní. Maximální šíře materiálu do 170 cm a tl. 0,8 mm.